tree: e9deda53beebb8aa2ec8fba77f2f9cfc2b1f3d65 [path history] [tgz]
  1. gradle-8.0.tar.gz.sha1
  2. gradle-8.3.tar.gz.sha1
  3. gradle.tar.gz.sha1